SAVOURY PORRIDGE: Porridge with Grilled Asparagus, Poached Egg and Avocado.